gallery/pie-chart (1)

TransparanteVerzekeringsGroep

Dienstenwijzer:

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht dient te besteden in de voorlichting aan- en advisering van

cosumenten(klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting. 

 

Wij hebben voor onze klanten speciaal een dienstenwijzer ontwikkeld, u kunt deze dienstenwijzer lezen via onderstaande link.